Obsah

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 9. 2021

Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 20,- Kč
Svačina 9,- Kč
Nápoje 4,- Kč
Stravné celodenní 42,- Kč

 

CENÍK STRAVNÉHO PRO DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč
Nápoje 4,- Kč
Stravné celodenní 47,- Kč