Obsah

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 9. 2017

Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 16,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 2,- Kč
Stravné celodenní 32,- Kč

 

CENÍK STRAVNÉHO PRO DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 19,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 2,- Kč
Stravné celodenní 37,- Kč