Obsah

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 9. 2017

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 17,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 2,- Kč
Stravné celodenní 34,- Kč

 

CENÍK STRAVNÉHO PRO DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 20,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 2,- Kč
Stravné celodenní 39,- Kč