Obsah

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý dne 12.5. 2020 od 15: 30 - 17: 00 hod

- přihlášky k vyzvednutí v učebně MŠ

- u zápisu předloží zákonný zástupce řádně vyplněnou žádost o přijetí včetně potvrzení lékaře , rodný list dítěte a  občanský průkaz zák. zástupce dítěte 

 

                                                                                                  Soumarová Olga ,ředitelka školy