Obsah

Obnovení provozu MŠ

Typ: ostatní
Informace na následující dny

Vážení rodiče,

informuji Vás o obnovení provozu školy a jejich podmínkách. Mateřská škola obnoví svůj provoz dne 18. 5. 2020 . Na základě metodiky ze dne 30.4. 2020 zpracovala ředitelka školy následující opatření a pravidla pro bezpečný provoz MŠ . 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

- dodržování odstupů 2 metry 

- minimalizovat shromažďování osob v prostorách školy a školní zahrady

- v prostorách školy se doprovázející osoba pohybuje pouze v nezbytně dlouhou dobu

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách školy 

- aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy

- děti a pedagogové roušky v prostorách školy nosit nemusí

- pro pobyt venku bude využíván pouze areál školy , včetně zahrady

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

- neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a mýdlem

- časté větrání ( minimálně jednou za hodinu )

- úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů až několikrát denně

- učitelka je oprávněna nepřevzít ditě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu

Osoby s rizikovými faktory 

1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. chronická onemocnění plic

3. onemocnění srdce nebo cév

4. porucha imunitního systému

5. těžká obezita

6. farmakologicky léčený diabetes

7. chronické onemocnění ledvin

8. onemocnění jater

Co dělat v případě , že dítě patří do rizikové skupiny

 - pokud patří dítě do této rizikové skupiny , nebo s touto osobou žije v jedné domácnosti doporučuje se 

- aby zákonní zástupci zvážili tyto faktory a rozhodli o účasti dítěte ve škole

- při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

- pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše , nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn

 

 

 

 


Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 10:31
Autor: